Yhteistyö Arvaton kanssa

-mahdollisti mySafetyn tilausmäärän merkittävän kasvun