Service en liquiditeit uit dezelfde bron

B2B Factoring

Service en liquiditeit uit dezelfde bron

Onze fullservice factoring-oplossing is met name geschikt voor bedrijven die niet alleen per direct behoefte hebben aan liquiditeiten, maar die ook ondersteuning nodig hebben bij het beheer van achterstallige vorderingen en procedures voor aanmaning en incasso.

Als onderdeel van fullservice factoring nemen wij niet alleen de financiering van vorderingen en bescherming tegen dubieuze vorderingen bij uw klantfacturen over, maar het gehele debiteurenbeheer. Naast verlaging van uw administratiekosten biedt dit de volgende voordelen:    

  • Vaste kosten worden variabele kosten
  • Verkorting van de incassoperiode
  • Besparing op overheadkosten
  • Levering van dagelijkse, actuele beheerrapporten met klantspecifieke keuzemogelijkheden    

Fullservice factoring biedt sectorspecifiek debiteurenbeheer dat is toegesneden op de eisen van uw bedrijf. Organisaties vragen steeds vaker om debiteurenbeheer met een modulaire opbouw. Dit bieden wij aan met ons interne factoringproduct. Hierdoor kunnen wij potentiële klanten bedienen die op zoek zijn naar modulaire ondersteuning op het vlak van risicobeheer en financiering/liquiditeit.

Welke voordelen biedt dit factoringaanbod?

Factoring biedt uw bedrijf allerlei voordelen

Uw klantfacturen worden na uitgifte dagelijks elektronisch aan ons overgedragen. Normaal wordt 90% van het factuurtotaal dan binnen 24 uur aan u beschikbaar gesteld. De resterende 10% ontvangt u nadat wij de betaling van de debiteur hebben ontvangen. De levering van liquiditeit wordt aangepast aan het niveau van de inkomsten, is onafhankelijk van de bank en is goedkoper dan een banklening. Dit betekent dat factoring direct liquiditeiten oplevert, die - na aftrek van de korting bij directe betaling - kunnen worden gebruikt om schulden aan leveranciers te betalen en nieuwe investeringen te doen.

Daarnaast krijgt u een duidelijke voorsprong op uw concurrenten als u klanten met een goede kredietrating de mogelijkheid van aanbetaling biedt. Met onze Online Portal (BOP) kunt u de ontwikkeling van het betaalgedrag van uw klanten dagelijks op de voet volgen. Andere voordelen zijn het positieve effect op uw bedrijfsbalans door de verkoop van uw vorderingen waardoor uw eigenvermogenspositie en rating beter wordt.

Wij bieden u meer ondersteuning bij uw dagelijkse bedrijfsprocessen dan een pure financial services provider: binnen uw kredietlimiet bieden wij u 100 % bescherming tegen dubieuze vorderingen op klantfacturen waardoor u een actieve rol speelt in het veiligstellen van de toekomst van uw bedrijf. Ook bieden wij u sectorspecifieke ondersteuning voor het beheer van achterstallige betalingen en we nemen de boekhouding van uitstaande posten, de commerciële aanmaningsprocedures en de justitiële inning van vorderingen van u over – in 22 talen en in overleg met u.

Welke gevolgen heeft factoring voor de bedrijfsbalans?

Huidige situatie    
Jaaromzet: € 8 miljoen (bruto)
Debiteuren
Gemiddelde betaalperiode 45 dagen
Gemiddeld debiteurenbedrag: € 1.000.000

Schulden
Gemiddelde betaalperiode voor schulden 30 dagen
Gemiddeld schuldbedrag: € 500.000

Gerealiseerde effecten
Verkoop van vorderingen levert liquiditeiten op ter waarde van € 810.000 (90% van de financiering van het verzekerde uitstaande saldo).
De liquiditeiten kunnen worden gebruikt om de schulden aan leveranciers te verlagen, inclusief korting voor directe betaling.
Liquiditeiten kunnen worden gebruikt om de bankschuld te verlagen.
Optimalisatie van de betaalperioden.
Deze verbetering van de eigenvermogenspositie door verlaging van het balanstotaal leidt tot een betere rating volgens de regels van Basel II.

Overige voordelen
Geen verliezen door dubieuze vorderingen; volledige benutting van korting bij directe betaling.
Besparing op rente voor rood staan bij de bank en ondersteuning via debiteurenbeheer.


Factoring: de kosten en uw voordelen

Een persoonlijke prijsopgave

We geven u graag een vrijblijvende prijsopgave op basis van de gegevens van uw bedrijf. Neem snel contact met ons op!

Uw voordelen

Direct kunnen beschikken over liquide middelen in verhouding tot de omzet

Tot 90% van de financiering binnen 24 uur na overdracht van de factuur.

Benutting van kortingsmogelijkheden bij aankoop van goederen.

Het bieden van een langere betaaltermijn aan uw klanten.

Positieve effecten op de balans

Verlaging van de balans door verkoop van vorderingen, met verbetering van de eigenvermogenspositie als gevolg.

Verbeterde rating.

State-of-the-art IT- en vereffeningssysteem (BFS-Online-Portal (BOP))

Compatibele interface voor geautomatiseerde gegevensoverdracht.

24/7 tot op de minuut actuele weergave met allerlei mogelijkheden voor beoordeling/downloaden/ en rapporten (zoals prognose van liquiditeit, ontwikkelingen in betaalgedrag).

Bescherming van uw data tegen verlies of ongeautoriseerde toegang.

Overname van risico/zekerheid

Bescherming tegen verliezen door dubieuze vorderingen tot 100% (delcredere-waarborg).

Veilige bedrijfsontwikkeling door betrouwbare omzet- en budgetplanning.

Professioneel incassobeheer

Geautomatiseerde toewijzing van betalingen.
Strikt geautomatiseerd aanmaningsproces (individuele overeenkomst).

Ondersteuning van cliënt toegesneden op de sector en in 22 talen.

Afdrukken van afzonderlijke facturen en verzending tegen de laagst mogelijke posttarieven.