Bank & Finans

De tradisjonelle USP'ene har mistet sin betydning og digitaliseringen har forandret ulike bransjers krav til betalingsløsninger. For banker har kundefokus og innovative tjenester blitt mer viktig.

les mer

Media & Underholdning

I tillegg til tradisjonell media og deres salgskanaler er det en økende etterspørsel etter innovative produkter, digitale distribusjonskanaler og hybride forretningsmodeller. Utfordringene ligger i å koble analoge og digitale systemer sammen.

les mer

Detalj- & Netthandel

Det forventes innovative leveranseløsninger av forbrukerne og sømløs service ved hvert kontaktpunkt. Vi kobler sammen partnere, prosesser og systemer, og muliggjør handel på tvers av kanaler.  

les mer

Bilbransjen

Bilprodusenter må holde et høyt tempo for å markedsføre sine produkter. Vi hjelper dem med innovative og skreddersydde løsninger.

for mer informasjon på engelsk

Energileverandører

Energimarkedet har spesifikke krav og vi har akkurat den rette kombinasjonen av kunnskap, ekspertise og infrastruktur for å hjelpe dem. 

for mer informasjon på engelsk

Helsetjenester

Endringer i demografi, store medisinske fremskritt og økt kostnadstrykk er utfordringer for helsesektoren og aktørene rundt. Vi utvikler skreddersydde helhetsløsninger.

for mer informasjon på engelsk

Forsikring

Forsikringsselskap som benytter seg av digitalisering og åpner nye kanaler tilbyr sine kunder høy servicekvalitet og nye salgsmuligheter. 

for mer informasjon på engelsk

IT & Teknologi

Dynamiske prosesser og komplekse koblinger mellom salg og kommunikasjonskanaler i IT og high-techsektoren er noe vi forstår. Vår oppgave er å koordinere dette på en integrert måte.

for mer informasjon på engelsk

Offentlig sektor

Hovedoppgaven til offentlig sektor er å løse politiske og sosiale problem. Våre tjenester hjelper til å forenkle og effektivisere dette.

for mer informasjon på engelsk

Telekommunikasjon

Multikanal markedsføring, bærbare enheter, mobil service, cloudtjenester - det innovative trykket innen telekommunikasjonsbransjen er høy. Med oss på laget får leverandørene nyte av effektive, fleksible løsninger og mer enn 25 års industrikunnskap.

for mer informasjon på engelsk

Reiselivsbransjen

Kostnadspress og innovasjonskrav forsterkes, kundenes lojalitet synker. Vi hjelper turoperatørene å skille seg ut fra konkurrentene med en servicegrad uten like.

for mer informasjon på engelsk