Registration data

Arvato Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Oddział Arvato services Polska w Plewiskach
ul. Kolejowa 150
62-064 Plewiska n. Poznan
Poland

Phone.: +48 61 652 88 00
Fax: +48 61 651 76 10
E-mail: office@arvato.pl


Tax number 527-02-03-276

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

National Court Register 0000007209

Opening capital: 35.000.000 zł 

Management:

Janusz Jankowiak
Tomasz Hadzik
Andreas Krohn
Lidia Ratajczak-Kluck

Valid as of: January 2016