Na najlepszej pozycji startowej dzięki Arvato

Branża motoryzacyjna stoi przed poważnymi wyzwaniami: co roku na rynek wprowadzanych jest kilkanaście modeli samochodów,
a panujące na nim warunki zmieniają się w sposób coraz bardziej dynamiczny. Zmiany te dotyczą nowych regulacji, oczekiwań klientów i możliwości technicznych, jakie niesie cyfryzacja. Jednocześnie konkurencja wciąż rośnie, a producenci samochodów
w swoich strategiach coraz częściej przyjmują orientację międzynarodową.

Aby przeprowadzić skuteczną kampanię wprowadzającą nowy produkt, czas potrzebny na wypuszczenie informacji, materiałów handlowych i marketingowych jest czynnikiem krytycznym. Tylko ci, którzy prowadzą swoją działalność w sposób uporządkowany, mogą zapewnić sobie start
z pierwszej linii.

Producenci samochodów muszą również wprowadzać na rynek oferowane innowacje w jak najkrótszym czasie. Jesteśmy po to, aby w tym pomóc dzięki naszemu rewolucyjnemu pakietowi usług.

Zintegrowane rozwiązania globalne dla skutecznych kampanii

W naszej ponad czterdziestoletniej współpracy z Klientami z branży motoryzacyjnej opracowaliśmy bardzo zdywersyfikowany portfel usług. Obejmuje on indywidualne rozwiązania, które wykraczają daleko poza zwykłą dystrybucję broszur, informacji
o usługach, materiałów promocyjnych lub instrukcji obsługi pojazdu.

Naszym zadaniem jest również zapewnienie, że wszelkie informacje i materiały są dostępne na czas i zgodnie z zapotrzebowaniem. Rezultat: przemyślane, skuteczne kampanie silnie oddziałujące na rynek. Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • Zarządzanie kampaniami nastawionymi na dialog oraz programami CRM
  • Edycja, projektowanie i tworzenie kart pojazdów oraz instrukcji napraw
  • Zaopatrywanie w materiały marketingowe
  • Dystrybucja informacji w dowolnym formacie, również w formie cyfrowej
  • Integracja wszystkich uczestników procesów w silną i zintegrowaną sieć
  • Kompleksowe usługi wystawiennicze, w tym rozmieszczenie materiałów, organizacja personelu i procesów logistycznych, a także usługi na miejscu
  • Efektywne i proaktywne koordynowanie wszystkimi procesami