Sukces we wszystkich kanałach

W dziedzinie handlu, jedyną stałą jest zmiana. Rynek ulega ciągłym zmianom wskutek mediów, zwłaszcza Internetu. Pojawiające się nowe kanały dystrybucji szybko zyskują na popularności. Biznes w sferze online dynamicznie się rozwija, wypierając tradycyjne kanały dystrybucji.
Social commerce, m-commerce, sprzedaż telewizyjna to kolejne, szeroko wykorzystywane kanały. Trudno przewidzieć szanse i wyzwania, jakie niesie za sobą proces cyfryzacji.

Które trendy będą dominować? Jakie potrzeby będą mieć konsumenci w przyszłości? Jednego jesteśmy pewni: gwarantem sukcesu jest zarządzanie zgodne ze strategią multi-channel i cross-channel.

Strategie sukcesu w świecie handlu jutra

Rozumiemy złożony charakter różnych kanałów dystrybucji, począwszy od sprzedaży hurtowej po sprzedaż detaliczną, od handlu stacjonarnego
po e-commerce. I łączymy te kanały, co umożliwia odniesienie sukcesu w handlu wielokanałowym. Jako dostawca szerokiego wachlarza usług, możemy również zarządzać podażą globalną, komunikacją z klientami i działalnością reklamową – a to tylko początek tego, co mamy w ofercie.

Zarówno w przypadku usług typu front-end, jak i back-end, jesteśmy postrzegani jako silny partner, budujący strategię sukcesu razem z klientem, dzisiaj i jutro. A oto niektóre z usług, jakie oferujemy:

  • Szybkie, elastyczne i kompleksowe rozwiązania e-commerce
  • Rozwój i zrządzanie sklepem internetowym i usługi omnichannel
  • Sprawna logistyka, niezawodne usługi dystrybucyjne i zarządzanie zwrotami dla B2C i B2B
  • Wszystkie metody płatności za pośrednictwem jednej bramki płatniczej należącej do Arvato oraz zapobieganie oszustwom, zarządzanie ryzykiem, przeprowadzanie procedur związanych z monitowaniem i niezapłaconymi należnościami
  • Kompleksowa obsługa klienta oraz fachowa wiedza na temat zwyczajów konsumenckich
  • Doradztwo e-commerce