Inspirujący klienci

Turystyka jest niezwykle konkurencyjną i dynamiczną branżą. Gdy kraje gospodarek wschodzących rozwijają się na nowych rynkach, kolejni konkurenci szybko pojawiają się w tych samych obszarach. Dlatego zarządzanie nastawione na optymalizację kosztów i oferowanie dodatkowych usług są kluczowymi czynnikami sukcesu. Największym wyzwaniem jest i nadal pozostaje pozyskiwanie nowych klientów i podtrzymanie z nimi długookresowej współpracy.

Pomyślny start

Dzięki naszej kompleksowej ofercie usług pomagamy liniom lotniczym i operatorom turystycznym efektywnie komunikować się ze swoimi klientami poprzez prowadzenie wielokanałowego, a jednocześnie spersonalizowanego i efektywnego dialogu. Oferujemy:

  • Obsługę klienta w międzynarodowych centrach usług
  • Projektowanie, tworzenie oraz wysyłkę materiałów reklamowych
  • Działania związane z rezerwacją biletów, systemem biletowania oraz sprzedażą
  • Programy bonusowe, w tym zakup nagród oraz wysyłkę
  • Usługi finansowe
  • Zarządzane wiedzą
  • I wiele innych