Dane rejestrowe:

Właściciel strony

Arvato Polska Sp. z o .o .
ul. Kolejowa 150
62-064 Plewiska k. Poznania
Polska

NIP 527-02-03-276

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. XII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000007209

Kapitał zakładowy: 35.000.000 zł 

Zarząd:

Lidia Ratajczak-Kluck - Prezes Zarządu

Maciej Skibiński- Członek Zarządu

Stephan Schierke- Członek Zarządu

Oliver Kuhaupt- Członek Zarządu

-------------------------------------

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Carl-Bertelsmann-Straße 270
33311 Gütersloh
Niiemcy
Telefon +49 5241 527-6000
Fax +49 5241 527-6001

E-Mail:  info@arvato.de
Internet:  www.arvato.com

Sąd rejonowy Gütersloh HRB 9194
NIP: DE 126 770 390
Przedowniczący Zarządu: Christoph Mohn Osobiście odpowiedzialny akcjonariusz: Bertelsmann Management SE 

Siedziba Gütersloh - Sąd Gminy Gütersloh HRB 9084

Zarząd firmy Bertelsmann Management SE: Thomas Rabe (Chariman), Markus Dohle, Immanuel Hermreck, Bernd Hirsch

Przewodniczący zarządu Bertelsmann Management SE: Christoph Mohn

Treść: Karin Schlautmann, kierownik ds.. Komunikacji w grupie, Bertelsmann SE & Co. KGaA

Deklaracja:

Cała treść tej strony w Internecie została poddana dokładnej ocenie w odniesieniu do norm moralnych i materialnych. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem i aktualizowaniem naszych działań. Jednakże odpowiedzialność, która może wynikać z korzystania lub polegania na dokładności, informacji lub linków zawartych na stronie internetowej jest wykluczona. Bertelsmann SE & Co KGaA przekazuje wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantując ich w sposób zrozumiały. Bertelsmann SE & Co KGAA wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechanie działania w oparciu o dowolną zawartość witryny. Jedynym rozwiązaniem dla jakiegokolwiek niezadowolenia z którejkolwiek z treści jest powstrzymanie się od korzystania ze strony internetowej, chyba że prawo krajowe stanowi inaczej. Wszelkie treści, które są osadzone w tej witrynie (np. Za pośrednictwem linków, elementów iframe, banerów itp.) pozostają w wyłącznej gestii odpowiedniego dostawcy będącego właścicielem i mogą być poza kontrolą Bertelsmann SE & Co KGaA. Takie treści są wyraźnie oznaczone jako "zewnętrzne". Każde takie powiązanie zostało ocenione pod kątem naszych norm moralnych i materialnych, w tym naruszeń prawa karnego, przed pierwszym osadzeniem. Biorąc pod uwagę niestabilny charakter każdego linka, Bertelsmann SE & Co KGaA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron, nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich stron, nie może zagwarantować swoich praktyk dotyczących prywatności danych i niekoniecznie popiera lub zatwierdza informacje i  materiały, produkty lub usługi zawarte lub dostępne za pośrednictwem takich stron. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że twoje powiązanie z innymi stronami, korzystanie z takich witryn i korzystanie z jakichkolwiek informacji, materiałów, produktów i usług oferowanych przez takie witryny są wyłącznie na twoje własne ryzyko

Niniejsze zrzeczenie się dotyczy również spółek stowarzyszonych wymienionych poniżej

Prawo autorskie:

Copyright 2018 / Bertelsmann SE & Co KGaA Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie, w tym tekst, obrazy, logo i inne materiały (zwane łącznie "treścią") oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i ubiór firmowy, są własnością firmy Bertelsmann SE & Co KGaA lub jej podmiotów stowarzyszonych. Użytkownik zgadza się, żeby nie kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, modyfikować ani rozpowszechniać żadnych treści zawartych w Witrynie, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku, bez uprzedniej pisemnej zgody Bertelsmann SE & Co KGaA. Prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie lub później. Ta deklaracja obejmuje wszelkie Treści osadzone na tej stronie i będące własnością innego licencjodawcy.

 

Prawo licencyjne:
Na tej stronie wykorzystywane są zdjęcia z Fotolia (https://de.fotolia.com), Adobe Stock (https://stock.adobe.com) i iStockphoto.

Niniejsza nota licencyjna obowiązuje również dla wymienionych poniżej firm stowarzyszonych

Dalsze obowiązki dotyczące treści

Dodatkowo, spółki zależne od Bertelsmann SE & Co KGaA, a są to oddziały Arvato, są odpowiedzialne za treści swoich podstron. Obejmuje to crm.arvato.com, scm.arvato.com, it.arvato.com ifinance.arvato.com.

Odpowiedzalne firmy są wymienione poniżej

2.1 Arvato Customer Relationship Management (Arvato CRM)

Arvato CRM Solutions GmbH
An der Autobahn 22
33333 Gütersloh
Niemcy

Reprezentowana przez: Oliver Carlsen, Dr. Hannes Gmelin, Luigi Sanfilippo

Telefon +49 5241 80-43600

E-mail: crm@arvato.de
Website: crm.arvato.com

NIP: DE 813 525 223
Sąd rejonowy: Local Court of Gütersloh HRB 38 22

1. Odpowiedzialność za treść

Jana Gmelin; Director Corporate Communications and Marketing; Arvato CRM Solutions GmbH, Germany

2. Deklaracja

Cała treść tej strony w Internecie została poddana dokładnej ocenie w odniesieniu do norm moralnych i materialnych. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem i aktualizowaniem naszych działań. Jednakże odpowiedzialność, która może wynikać z korzystania lub polegania na dokładności, informacji lub linków zawartych na stronie internetowej jest wykluczona. Arvato CRM Solutions GmbH
przekazuje wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantując ich w sposób zrozumiały. Arvato CRM Solutions GmbH wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechanie działania w oparciu o dowolną zawartość witryny. Jedynym rozwiązaniem dla jakiegokolwiek niezadowolenia z którejkolwiek z treści jest powstrzymanie się od korzystania ze strony internetowej, chyba że prawo krajowe stanowi inaczej. Wszelkie treści, które są osadzone w tej witrynie (np. Za pośrednictwem linków, elementów iframe, banerów itp.) pozostają w wyłącznej gestii odpowiedniego dostawcy będącego właścicielem i mogą być poza kontrolą Arvato CRM Solutions GmbH. Takie treści są wyraźnie oznaczone jako "zewnętrzne". Każde takie powiązanie zostało ocenione pod kątem naszych norm moralnych i materialnych, w tym naruszeń prawa karnego, przed pierwszym osadzeniem. Biorąc pod uwagę niestabilny charakter każdego linka, Arvato CRM Solutions GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron, nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich stron, nie może zagwarantować swoich praktyk dotyczących prywatności danych i niekoniecznie popiera lub zatwierdza informacje i  materiały, produkty lub usługi zawarte lub dostępne za pośrednictwem takich stron. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że twoje powiązanie z innymi stronami, korzystanie z takich witryn i korzystanie z jakichkolwiek informacji, materiałów, produktów i usług oferowanych przez takie witryny są wyłącznie na twoje własne ryzyko

Niniejsze zrzeczenie się dotyczy również spółek stowarzyszonych wymienionych poniżej

2. Prawo autorskie

Copyright 2018 / CRM Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie, w tym tekst, obrazy, logo i inne materiały (zwane łącznie "treścią") oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i ubiór firmowy, są własnością firmy CRM Solutions GmbH lub jej podmiotów stowarzyszonych. Użytkownik zgadza się, żeby nie kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, modyfikować ani rozpowszechniać żadnych treści zawartych w Witrynie, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku, bez uprzedniej pisemnej zgody CRM Solutions GmbH. Prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie lub później. Ta deklaracja obejmuje wszelkie Treści osadzone na tej stronie i będące własnością innego licencjodawcy.

3. Licencje

Na naszej stronie używamy zdjęć z Adobe StockiStockphoto.

4. Social Media

Dotyczy następujących portali sieci społecznościowych:

2.2 Arvato Supply Chain Management (Arvato SCM)

Arvato Distribution GmbH
An der Autobahn 22
33333 Gütersloh
Niemcy

Telefon +49 5241 527-6000
Fax +49 5241 527-6001
E-Mail: contact-scm@arvato.com
Internet: scm.arvato.com

NIP: DE 811 147 844
Sąd rejonowy: Local Court of Gütersloh HRB 2200

D: Andreas Barth, Carsten Coesfeld, Nils Klose, Frank Schirrmeister, Boris Scholz, Dr. Thorsten Winkelmann

Odpowiedzialność za treść : Sonja Groß, Marketing & Communications, Arvato Distribution GmbH.

Prawa autorskie:

Copyright 2018 / Arvato Distribution GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie, w tym tekst, obrazy, logo i inne materiały (zwane łącznie "treścią") oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i ubiór firmowy, są własnością firmy Arvato Distribution GmbH lub jej podmiotów stowarzyszonych. Użytkownik zgadza się, żeby nie kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, modyfikować ani rozpowszechniać żadnych treści zawartych w Witrynie, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku, bez uprzedniej pisemnej zgody Arvato Distribution GmbH. Prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie lub później. Ta deklaracja obejmuje wszelkie Treści osadzone na tej stronie i będące własnością innego licencjodawcy.

Social Media:

Dotyczy następujących portali sieci społecznościowych:

This imprint applies for the Arvato SCM Solutions Business Group.

2.3 Arvato Systems

Arvato Systems GmbH
An der Autobahn 200
33333 Gütersloh
Niemcy

Phone +49 5241 80-80 888
Fax +49 5241 80-80 666
E-Mail: info@arvato-systems.de
Internet: IT.arvato.com

NIP: DE 811 147 981
Sąd rejonowy: Local Court of Gütersloh HRB 3981

Zarząd: Klaus Holla, Thomas Kathöfer

Odpowiedzialność za treść: Marcus Metzner, Chief Marketing Officer, Arvato Systems GmbH

Prawa autorskie:


Copyright 2018 / Arvato Systems GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie, w tym tekst, obrazy, logo i inne materiały (zwane łącznie "treścią") oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i ubiór firmowy, są własnością firmy Arvato Systems GmbH lub jej podmiotów stowarzyszonych. Użytkownik zgadza się, żeby nie kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, modyfikować ani rozpowszechniać żadnych treści zawartych w Witrynie, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku, bez uprzedniej pisemnej zgody Arvato Systems GmbH. Prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie lub później. Ta deklaracja obejmuje wszelkie Treści osadzone na tej stronie i będące własnością innego licencjodawcy.

Social Media:

Dotyczy następujących portali sieci społecznościowych:

This imprint applies for the Arvato Systems Business Group

2.4 Arvato Financial Solutions (Arvato FS)

BFS finance GmbH
Gütersloher Straße 123
33415 Verl
Niemcy

Phone: +49 (0) 5241 80-43199
Fax: +49 (0) 5241 80-43130
E-Mail: bfs.finance@bertelsmann.de

NIP: DE 812731086
Sąd rejonowy: Local Court of Gütersloh, HRB 3823

Zarząd: Rudolf Gellrich, Jörg Schnelle

Wykwalifikowana osoba  § 12 Abs. 4 RDG: Stefan Lang

Organ nadzoru/biuro rejestracji zgodnie z ustawą o usługach prawnych (Rechtsdienstleistungsgesetz) jest Prezesem Wyższego Sądu Krajowego (Oberlandesgericht) Hamm, Heßlerstraße 53, 59065 Hamm

BFS finance GmbH został dopuszczony do świadczenia usług finansowych przez Federalny Urząd Nadzworu Finansowego (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

BFS health finance GmbH
Hülshof 24
44369 Dortmund

Telefon: +49 (0) 800 - 447 32 54 (kostenlos)
Fax: +49 (0) 231 - 945 362-888
E-Mail: kontakt@meinebfs.de

NIP: DE125131758
Sąd rejonowy: Amtsgericht Dortmund, HRB 19282

Zarząd Jörg Schnelle, Christian Franz
Qualified Person according to § 12 paragraph 4 German Law of Legal Services (RDG): Julia Neeb

Organ nadzoru/biuro rejestracji zgodnie z ustawą o usługach prawnych (Rechtsdienstleistungsgesetz) jest Prezesem Wyższego Sądu Krajowego (Oberlandesgericht) Hamm, Heßlerstraße 53, 59065 Hamm

BFS finance GmbH został dopuszczony do świadczenia usług finansowych przez Federalny Urząd Nadzworu Finansowego (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Collection services

Odpowiedzialne za usługi inkasa w Nimeczech są firmy windykacyjne Arvato Financial Solutions zarejestrowane w celu pozasądowego pobrania wierzytelności zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 niemieckiej ustawy o usługach prawnych (RDG).
Są to następujące firmy:

Responsible for Collection Services in Germany 

infoscore Forderungsmanagement GmbH*
Gütersloher Straße 123
33415 Verl

Phone: +49 (0) 5246 – 939 – 1021
Fax: +49 (0) 5241 – 8043 - 190
E-Mail: info@arvato-infoscore.de

Register of Companies: Amtsgericht Gütersloh, HRB 10100
VAT number: DE 241977674

Management: Volker Bornhöft, Jörg Senge, Wolfgang Spitz, Florian Lampe, Sven Schneider
Qualified Person according to § 12 paragraph 4 German Law of Legal Services (RDG):
Dr. Christian Behrens, Hans-Joachim Hemmerich, Wolfgang Spitz

Supervisory Authority/Registration Office according to law on legal services (Rechtsdienstleistungsgesetz) is the President the higher regional court (Oberlandesgericht) Hamm, Heßlerstraße 53, 59065 Hamm

Member of Federal Association of German Debt Collectors (BDIU)

* Former companies BFS risk & collection GmbH, Nürnberger Inkasso GmbH and Süd-Westdeutsche Inkasso GmbH have been merged with respectively have been renamed in infoscore Forderungsmanagement GmbH. The infoscore Forderungsmanagement GmbH is legal successor in this respect.

Responsible for Collection Services in Switzerland:

infoscore Inkasso AG
Ifangstrasse 8
8952 Schlieren, Schweiz

Phone: +41 (0) 44 738 68-88
Fax: +41 (0) 44 738 68-35

VAT-Number: CHE-104.378.260
Register of Companies/SHAB (Swiss Official Gazette of Commerce)-No.: CH-020.3.020.594-8

Management: Marc Egger
Member of the Swiss national debt collection association (vsi)   

Responsible for Collection Services in Austria:

infoscore austria GmbH
Weyringergasse 1/5
1040 Wien, Österreich

Phone: +43 (0) 1 503 64 90
Fax: +43 (0) 1 503 64 90-968
E-Mail: info@infoscore.at

VAT-Number: ATU 41275801
Commercial Court of Registration and Number: Commercial Court (Handelsgericht) Vienna, FN 148689k

Management: Alfred Petovar, Thomas Augustin, Christian Giehler

Austrian Data Processing Register: DVR 0865176

Trade Authority: District Municipal Authority Office of the fourth district of Vienna  

Chambers memberships: The Austrian Federal Economic Chamber, specialized group "Real Estate and Real Estate Trustees"  

Member of the Austrian national debt collection association (IVÖ)

 

Valid as of: May 2018