Dane rejestrowe:

Arvato Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Oddział Arvato services Polska w Plewiskach
ul. Kolejowa 150
62-064 Plewiska k. Poznania

NIP 527-02-03-276

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000007209

Kapitał zakładowy: 35.000.000 zł 

Zarząd:

Janusz Jankowiak
Tomasz Hadzik
Andreas Krohn
Lidia Ratajczak-Kluck

Valid as of: January 2016