Jak to wszystko się zaczęło

Historia Arvato rozpoczęła się ponad 175 lat temu, kiedy Carl Bertelsmann otworzył drukarnię litograficzną w miejscowości Gütersloh, we wschodniej Westfalii. Był to pierwszy krok w rozwoju oddziału korporacji, który obecnie zatrudnia więcej pracowników niż jakikolwiek inny oddział. Działalność rozpoczęła się od druku i wysyłki książek oraz innych materiałów drukowanych dla firm wydawniczych Bertelsmanna, a następnie rozszerzono ją w celu świadczenia usług na rzecz klientów zewnętrznych. Oznaczało to narodziny firmy Arvato, która rosła w siłę, angażowała się w nowe branże, opracowywała innowacyjne produkty i rozszerzała działalność na inne kraje i kontynenty – aż do momentu, kiedy stała się tym, czym jest dzisiaj: unikalnym międzynarodowym dostawcą usług, który zajmuje wiodącą pozycję w licznych segmentach rynku i zatrudnia ponad 66 400 osób na całym świecie. 

2014. Ekspansja zintegrowanych usług e-commerce

Jedna z największych transakcji w historii firmy: Arvato przejęła znaczną część grupy Netrada, wiodącego dostawcy usług w dziedzinie e-commerce i logistyki dla przemysłu modowego. Czyniąc to, firma Arvato umocniła swoją platformę rozwoju e-commerce. Dzięki fuzji, narodził się jeden z wiodących europejskich dostawców zintegrowanych usług e-commerce.

2013. Arvato Financial Solutions zajmuje trzecie miejsce w sektorze usług finansowych

Gdy Gothia i Arvato Infoscore połączyły siły, firma Arvato awansowała na trzecie miejsce w Europie na szybko rozwijającym się rynku usług finansowych. Ta nowa jednostka Arvato, Arvato Financial Solutions, podąża w kierunku umiędzynarodowienia informacji biznesowych i oddziałów usług finansowych, dzięki czemu Arvato może oferować swoim klientom ogólnoeuropejskie rozwiązania do zarządzania płatnościami.

2012. 100 milionów telefonów komórkowych dla Chin

Firma Arvato umocniła swoją pozycję wiodącego dostawcy usług outsourcingowych w branży telekomunikacyjnej w Chinach. Firma dostarczyła swój stumilionowy telefon komórkowy w sierpniu, co było możliwe dzięki rozwojowi procesów logistycznych i ogólnokrajowej sieci dystrybucyjnej.

2011. Arvato przechodzi zmiany organizacyjne

Rolf Buch, CEO, wprowadził zmiany organizacyjne w Arvato. Struktura spółki została uproszczona zgodnie z hasłem przewodnim Arvato „od produktu do rozwiązania”. Grupy firm, które do niedawna świadczyły usługi podobnym klientom na porównywalnych rynkach zostały strategicznie połączone w jednostki o ściśle określonych zadaniach.

2009. Joint venture z Chinami

Nowe centrum logistyczne zostało otwarte w Shenzhen we współpracy z lokalnymi dostawcami usług mobilnych Telling Group i Sinomaster Group. Cel: stworzyć ogólnokrajową sieć dystrybucji
i transportu dla telefonów komórkowych i branży high-tech. Arvato aktywnie działa na rynku Chińskim od 2001 roku.

2008. Wprowadzenie karty lojalnościowej DeutschlandCard i rozbudowa międzynarodowej sieci centrów serwisowych

Na początku marca, firma Arvato wprowadziła na rynek nowy, multipartnerski program lojalnościowy z kartą DeutschlandCard.
W ciągu zaledwie 18 miesięcy, zespół stworzył spójny program dla sześciu spółek partnerskich oraz kilku tysięcy sklepów i oddziałów.

Po nabyciu Qualytel S.A., największego niezależnego dostawcy usług call center w Hiszpanii, firma Arvato rozszerzyła swoją międzynarodową sieć usług, przejmując siedem lokalizacji i 6000 pracowników.

2007. Produkcja i usługi stają się coraz silniej ze sobą powiązane

Arvato Storage Media oraz kilka jednostek Arvato services zostało połączonych celem utworzenia Arvato Digital Services. Dokonano reorganizacji działalności w branży nośników pamięci, gdyż międzynarodowi klienci produktów video, audio, gier i IT/ technologii byli zainteresowani zakupem bardziej zintegrowanych pakietów usług.

2005. Arvato Polska staje się przodującym na polskim rynku usługodawcą w dziedzinie telefonicznej obsługi klientów po utworzeniu w 2004 call center Szczecinie i w 2005 call center w Poznaniu; utworzenie centrum dystrybucyjnego w Błoniu k. Warszawy dedykowanego obsłudze klientów z branży telco i nowych technologii / Arvato globalnie: Ekspansja usług finansowych oraz rozpoczęcie działalności w dziedzinie usług dla sektora publicznego

Działalność Arvato w zakresie zintegrowanych danych, informacji i zarządzania należnościami połączono z grupą Infoscore w Baden-Baden. Powstałe przedsiębiorstwo stało się jednym z wiodących dostawców usług finansowych w Europie.

Rada East Riding of Yorkshire w Anglii zdecydowała się zawrzeć publiczno-prywatne partnerstwo z Arvato, dotyczące świadczenia usług dla lokalnej administracji. W ramach tego partnerstwa, firma Arvato przyjęła pod swoje skrzydła około 500 pracowników.

2002. Arvato Polska uzyskuje czołową pozycję w dziedzinie obsługi programów lojalnościowych (fulfillment i marketing bezpośredni) / Arvato globalnie: Utworzenie jednostek biznesowych

Mianowaniu Hartmuta Ostrowskiego przewodniczącym i CEO towarzyszyła reorganizacja Arvato i utworzenie pięciu jednostek biznesowych: Arvato storage media, Arvato print, Arvato direct services, Arvato logistic services oraz Arvato systems.

2000. Arvato Polska zdobywa pozycję lidera branży „wysyłka na zamówienie” (mail order) w obsłudze dystrybucji książek / Arvato globalnie: Rozszerzenie działalności o obszar healthcare

Firma Arvato weszła na rynek opieki zdrowotnej pod nazwą Arvato services healthcare. Jako aktywny na arenie międzynarodowej partner outsourcingowy dla branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej, firma przejęła odpowiedzialność za cały łańcuch dostaw, relacje z klientami i procesy finansowe.

1999. Arvato Polska zaczyna świadczyć usługi finansowe (faktoring i zarządzanie należnościami) / Arvato globalnie: Dywizja Druck und Industrie (drukowanie i przemysł) to od tej pory Bertelsmann Arvato

Dywizja Druck und Industrie (drukowanie i przemysł) zmieniła nazwę na Bertelsmann Arvato. Nazwa odzwierciedla rosnące znaczenie sektora usług dla grupy jako całości.

Polska - budowa nowoczesnego centrum logistyczno-usługowego w Plewiskach k. Poznania 

1996. Powstanie Bertelsmann Finanz Services GmbH

Znaczny popyt na usługi finansowe doprowadził do dalszej specjalizacji: przedsiębiorstwo skupiało się na odciążaniu firm od obowiązków administracyjnych, zabezpieczeniu płynności oraz zapewnianiu profesjonalnego zarządzania ryzykiem, czym z sukcesem zajmuje się do dziś.

1995. Współpraca z Microsoft

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu operacyjnego Windows 95, globalny producent oprogramowania Microsoft postanowił podjąć się wspólnego przedsięwzięcia z Bertelsmann Marketing Service. Wspólny projekt okazał się sukcesem i stał się podstawą do zainicjowania wieloletniego partnerstwa opartego na usługach.

1994. Rozpoczęcie działalności usługowej w Poznaniu, w Polsce

Pierwsze centrum dystrybucyjne w polskim mieście Poznań zapoczątkowało proces umiędzynarodowienia działalności usługowej Arvato. Arvato Polska to obecnie numer jeden na polskim rynku w branży wysyłkowej, w dziedzinie programów lojalnościowych dla firm z sektora paliwowego oraz w działaniu wielojęzycznych centrów obsługi.

1993. Pierwszy CRM/program lojalnościowy oraz pierwsze usługi dla powstającej branży telefonii komórkowej

„Miles & More” firmy Lufthansa to pierwszy program lojalnościowy. Wachlarz usług związanych z utrzymaniem i obsługą klienta zaczął się powiększać. Pojawiły się nowe obszary działalności, takie jak usługi call center.

W listopadzie wprowadzono na rynek w Versmold (dzielnica Gütersloh) pierwszy telefon komórkowy za sprawą działu usług mobilnych przedsiębiorstwa Mannesmann, później Vodafone. To był początek imponującego sukcesu.

1976-90. Działalność międzynarodowa rozwija się w branży poligraficznej

Prężnie działając w branży poligraficznej, przedsiębiorstwo nabyło kolejne udziały kapitałowe, założono nowe firmy i przejęto te istniejące już w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Ameryce Południowej i NRD.In the printing sector, equity holdings were acquired, new companies were founded and existing businesses were taken over in the United States, Spain, South America and East Germany.

1972. Pierwsze firmy usługowe we Francji

Pierwsze firmy świadczące usługi zostały założone również we Francji.

1966. Ustanowienie centrum danych klubu książki

Centrum stało się prekursorem dzisiejszego AZ Direct. Wkrótce zajęło się działaniami w obszarze lettershop i logistyką marketingową.

1959. Początek firmy Kommissionshaus Buch und Ton (Zamawianie Książek i Produktów Audio)

Firma ta była odpowiedzialna za dostawę własnych produktów do księgarni i klubów książki, jednak swoje usługi oferowała również innym podmiotom. W 1960 Olms Verlag został pierwszym zewnętrznym wydawnictwem delegującym firmie Kommissionshaus Buch und Ton odpowiedzialność za swoje dostawy. To był początek nowej ery: świadczenie usług dla innych firm.

1955. Powstanie Musicafon Schallplatten GmbH

1950. Założenie klubu książki Lesering

Lesering został stworzony w celu sprzedaży książek bezpośrednio czytelnikom. Czy wiesz, że klub Lesering był pierwszą firmą, która oferowała usługi obecnie świadczone przez Arvato? To tutaj testowano i wprowadzano w życie pomysły związane z działaniami wspierającymi, muzyką, zarządzaniem adresami, technologią i logistyką.

1946. Założenie firmy poligraficznej Mohn & Co. GmbH

Reinhard Mohn założył nową firmę wydawniczą i poligraficzną po tym, jak poprzednia firma została zamknięta na dwa lata. W późniejszym okresie stworzył unikalną kulturę korporacyjną
w Bertelsmann, do dziś obecną w Arvato: nacisk na partnerstwo, zaufanie do pracowników firmy, konsekwentne ukierunkowania na klienta i wiele innych cennych zasad.

 

1835. Powstanie wydawnictwa Bertelsmann

Jedenaście lat wcześniej, Carl Bertelsmann (1791–1850) otworzył drukarnię litograficzną w Gütersloh. Firma początkowo publikowała materiały o tematyce chrześcijańskiej wydane w tradycji protestanckiej; beletrystykę zaczęto wydawać znacznie później.