Informacje o administratorze danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest spółka pod firmą: ARVATO POLSKA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, wysokość kapitału zakładowego: 35.000.000,00 zł, NIP: 5270203276,

2)      Z Inspektorem ochrony danych u ADO można skontaktować się poprzez:

a)     email: iod@arvato.pl

b)     listownie: Inspektor Ochrony Danych

                Arvato Polska Sp. z o.o.

                ul. Kolejowa 150

                62-064 Plewiska

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych);

4)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innemu odbiorcy. lub Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotów współpracujących.

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzenia przez ADO akcji marketingowej;

7)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym; jest Pan/Pani zobowiązana do ich dobrowolnego podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieudzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, lub nieprzesyłanie informacji marketingowych/handlowych,

10)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.