Frank Kebsch

Financial Solutions

Frank Kebsch, CEO Arvato Financial Solutions pracował w różnych oddziałach Arvato Financial Solutions od 2000 roku. Urodził się 15 września 1965 roku w Dortmund.

Studiował ekonomię na Uniwersytecie Ruhr w Bochum i rozpoczął swoją karierę jako Key Account Manager w Westfalenbank AG w Bochum. W 2000 roku przeszedł do BFS finance GmbH, firmy
z grupy Arvato Financial Solutions, w której zajmował różne stanowiska kierownicze przez kolejne lata. Od 2000 do 2001 pełnił funkcję Kierownika Działu Kredytowego w BFS finance GmbH. 
Do 2005 roku był Dyrektorem Zarządzającym w BFS risk management GmbH oraz BFS risk
& collection GmbH. W 2005 roku został nominowany na Dyrektora Zarządzającego oraz Szefa Windykacji w całej grupie. Pomiędzy lutym 2014 a majem 2016 pełnił funkcję CEO dla regionu Europy Centralnej w Arvato Financial Solutions. Frank Kebsch jest CEO Arvato Financial Solutions od czerwca 2016.