Thomas Mackenbrock

CSO Arvato

Thomas Mackenbrock został Dyrektorem ds. Strategii Arvato w styczniu 2017 roku. Wcześniej pracował w Bertelsmann w kilku działach, na kilku stanowiskach w różnych krajach. W 2006 roku rozpoczął  karierę w Bertelsmann w Dziale Rozwoju Korporacyjnego w centrali w Gütersloh. W 2008 roku zarządzał Działem Rozwoju Biznesu. W 2012 roku powołał Bertelsmann Brazil Investments (BBI) oraz Centrum Korporacyjne Bertelsmann w São Paulo gdzie został Dyrektorem Zarządzającym. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego Global Business Strategy w muzycznej spółce zależnej od BMG, gdzie odpowiadał za Brazylię i Chiny.

Przed pracą w Bertelsmann, w latach 2000 – 2006 Mackenbrock pracował w McKinsey & Company w działach high-tech, telekomunikacji i mediów.

Mackenbrock studiował biznes i ekonomię w Ingolstadt, Chicago i Lipsku. Uzyskał także tytuł doktorat na Uniwersytecie Martina Lutra w Halle-Wittenberg. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.