Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookies

Niniejsza Polityka prywatności spełnia wymogi dotyczące ujawnienia danych osobowych, określone w art. 12 i dalszych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (zwane dalej „RODO”) i streszcza zakres przetwarzania na tej stronie internetowej Pana/i danych osobowych możliwych do zidentyfikowania (zwanych dalej „danymi osobowymi”, „informacjami osobowymi").

1. Kto odpowiada za przetwarzanie moich danych osobowych?

Arvato Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Oddział Arvato services Polska w Plewiskach
ul. Kolejowa 150
62-064 Plewiska k. Poznania

(zwany dalej „my”) jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pana/i danych osobowych na tej stronie internetowej). Przetwarzamy możliwe do zidentyfikowania informacje osobowe (zwane dalej „danymi osobowymi”) zgodnie z postanowieniami RODO oraz obowiązującą w Republice Federalnej Niemiec Federalną Ustawą o Ochronie Danych (BDSG).
Ta strona internetowa zawiera podstrony (poddomeny) należące do spółek zależnych. Te poddomeny to:

 • https://scm.arvato.com, Arvato Supply Change Management (Arvato SCM)
 • https://crm.arvato.com, Arvato Customer Relationship Management (Arvato CRM)
 • https://finance.arvato.com, Arvato Financial Services (Arvato FS)
 • https://it.arvato.com, Arvato SystemsSpółki zależne odpowiadają za przetwarzanie na tych poddomenach Pana/i danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące spółek zależnych znajdują się w stopce strony.
Może Pan/i skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod podanym powyżej adresem, z dopiskiem „Do wiadomości Inspektora Danych Osobowych” lub pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@arvato.pl .2. Jakie dane są zbierane?

Gdy odwiedza Pan/i naszą stronę, dane komputera, z którego Pan/i korzysta, zostają automatycznie zarejestrowane („dane dostępu”). Dane dostępu zawierają IP, pliki dzienników serwerów, na ogół składające się z informacji na temat typu i wersji używanej przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, Pana/i dostawcy usług internetowych (ISP), daty oraz godziny, gdy korzystał/a Pan/i ze strony internetowej, stron internetowych wcześniej odwiedzonych oraz stron internetowych, do których Pan/i przeszedł/przeszła z naszej strony. Z wyjątkiem Pana/i adresu IP, informacje zawarte w plikach dzienników serwerów nie umożliwiają identyfikacji personalnej.  Adres IP umożliwia identyfikację personalną, gdy jest statyczny (przypisany na stałe podczas korzystania z dostępu do Internetu), a dostawca usług internetowych może na jego podstawie wskazać konkretną osobę.

Niektóre funkcjonalności naszej strony internetowej wymagają podania nam informacji osobowych. W tym przypadku informacje podane przez Pana/ Panią zostają użyte w celu świadczenia żądanej przez Pana/Panią usługi lub w celu przetworzenia zgłoszonej nam sprawy (np. zapytania do wyszukiwarki, dane wpisane w formularze lub umowy, dane o kliknięciach).

3. Jakie pliki cookie są używane?

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na Pana/i komputerze podczas odwiedzin na stronie internetowej. Na podstawie zapisanych plików cookie można określić używaną przez Pana/ią przeglądarkę internetową. Gdy ponownie odwiedza Pan/i daną stronę internetową, przeglądarka zwraca zawartość plików cookie, w ten sposób umożliwiając rozpoznanie użytkownika. Niektóre pliki cookie są usuwane przy wylogowaniu lub zakończeniu sesji przeglądarki („sesyjne pliki cookie”). Inne pliki cookie są zapisywane na określony czas („pliki tymczasowe”) lub na czas nieokreślony („trwałe pliki cookie”). Po upływie określonego czasu te pliki cookie są automatyczne usuwane. Ustawienia prywatności i bezpieczeństwa Pana/i przeglądarki internetowej umożliwiają usunięcie plików cookie w dowolnym momencie, a także pozwalają Panu/i skonfigurować użycie plików cookie zgodnie z własnymi preferencjami. Usunięcie plików cookie używanych przez naszą stronę internetową może jednakże spowodować, że nie wszystkie funkcjonalności strony będą dostępne.

Ogólną zasadą jest to, że pliki cookie umożliwiają rozpoznawanie online bez odniesienia do konkretnej osoby. Pliki cookie mogą umożliwić rozpoznanie osoby, gdy informacje w nich zawarte zostaną połączone z innymi informacjami oprócz informacji wygenerowanych przez same pliki cookie. Należy rozróżnić pliki cookie niezbędne do dostarczenia funkcjonalności strony internetowej od plików cookie potrzebnych do innych celów, np. analizy zachowania użytkownika lub wyświetlania treści reklamowych.

Pliki cookie niezbędne do dostarczenia funkcjonalności strony internetowej to w szczególności:

 • pliki cookie używane w celu identyfikacji lub uwierzytelnienia użytkownika;
 • pliki cookie używane w celu tymczasowego przechowywania danych wprowadzonych przez użytkownika (np. zawartości koszyka zakupów lub formularza online);
 • pliki cookie używane w celu przechowywania preferencji użytkownika (np. wyszukiwania lub ustawień językowych);
 • pliki cookie, które przechowują dane umożliwiające bezproblemowe odtwarzanie treści video lub audio.

 

Pliki cookie wymagane dla innych celów strony internetowej to m.in. analityczne pliki cookie, które zapisują sposób korzystania przez naszych użytkowników i oceniają go w formie statystyk (np. banery reklamowe, które kliknięto, odwiedzone podstrony, przeprowadzone wyszukiwania).


4. W jakim celu i jakie dane osobowe są zbierane?

Celem przetwarzania danych mogą być wymogi techniczne, umowne lub ustawowe; cel ten może wynikać też ze zgody udzielonej przez użytkownika.
Danych określonych w pkt. 2 używamy w następujących celach:

 • dostarczanie funkcjonalności strony internetowej i treści oraz zapewnianie bezpieczeństwa technicznego przy rozwiązywaniu problemów technicznych, a także uniemożliwienie dostępu do naszych systemów internetowych osobom do tego nieupoważnionym;
 • przeprowadzanie pomiaru zasięgu marketingowego oraz analiz internetowych, tak aby uczynić naszą stronę bardziej wydajną oraz przyjazną użytkownikowi, a także w celach badań marketingowych;
 • komunikacja, finalizacja procedur przed zawarciem umowy, a także dla celów obsługi klientów;
 • wysyłka biuletynów drogą elektroniczną;
 • rejestracja na wydarzenia i rejestracja uczestnictwa.


Informacje na temat innych celów przetwarzania danych są dostępne w punktach dokumentu znajdujących się pod niniejszą Polityką Prywatności.


4.1 Udostępnianie strony internetowej


4.1.1 Opis i zakres przetwarzania danych

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania naszej strony internetowej, przeprowadzania analiz bezpieczeństwa oraz zapobiegania atakom wywołującym odmowę usługi i ich powstrzymania, pliki dzienników serwerów są automatycznie zbierane i krótkoterminowo zapisywane jako integralna część danych dostępu tworzonych przez system komputera, z którego korzysta odwiedzający w momencie wejścia na naszą stronę internetową i korzystania z niej (zob. pkt 2). Zawartość plików dzienników serwerów nie jest łączona z innymi danymi. Używamy plików dzienników serwerów dla analiz statystycznych w celu rozwiązywania problemów technicznych oraz naprawiania ich, w celu zapobiegania próbom oszustwa i atakom wywołującym blokadę usług oraz ochrony przed nimi, a także w celu optymalizacji działania naszej strony internetowej.

4.1.2 Podstawa prawna i cel przetwarzania danych.

Podstawa prawna tworzenia plików dzienników serwerów wynika z art. 6, ust.1, lit. f RODO. Nasze prawnie uzasadnione interesy polegają na prawidłowym działaniu naszej strony internetowej, przeprowadzaniu analiz bezpieczeństwa oraz obronie przed zagrożeniami.

4.1.3 Okres przechowywania danych oraz kryteria stosowane w określaniu jego długości

W chwili wejścia na naszą stronę internetową informacje są rejestrowane w plikach dzienników serwerów przechowywanych na naszym serwerze internetowym, a zawarty w nich adres IP jest usuwany nie później, niż po upływie 7 dni. W tym okresie nie są przeprowadzane żadne analizy, za wyjątkiem sytuacji ataku wywołującego odmowę usług lub innego ataku.


44.1.4 Możliwości złożenia sprzeciwu i usunięcia Pana/i danych

Przysługuje Panu/i prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych zawartych w plikach dzienników serwerów. W przypadku woli wykonania prawa do złożenia sprzeciwu, uprzejmie prosimy o pisemny kontakt pod adresem podanym w pkt. 1.

4.2 Formularz kontaktowy, dane kontaktowe poczty elektronicznej i telefoniczne dane kontaktowe


4.2.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa oferuje opcję skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefonicznie lub poprzez czat przy użyciu wskazanego adresu e-mail i numeru telefonu. Jeżeli skorzysta Pan/i z tej możliwości, wówczas informacje wprowadzone w formularz kontaktowy, Pana/i adres e-mail oraz numer telefonu zostaną nam ujawnione. W zależności od powodów Pana/i kontaktu z nami (pytania na temat naszych produktów i usług, pytania odnoszące się do Pana/i praw jako osoby, której dane dotyczą np. wystąpienia z prośby o informacje) Pana/i dane kontaktowe podlegają przetwarzaniu (z udziałem dostawców usług). Jeżeli jest to niezbędne w celu przetworzenia Pana/i prośby, informacje te mogą zostać udostępnione stronom trzecim (np. firmom partnerskim).

4.2.2 Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych kontaktowych wynika z art. 6, ust.1, lit. f RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Pana/i prośby oraz w dalszej komunikacji. Jeżeli celem nawiązania przez Pana/ią z nami kontaktu jest zawarcie umowy z naszą firmą, wówczas podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych kontaktowych wynika z art. 6, ust.1, lit. b RODO.

4.2.3 Okres przechowywania danych oraz kryteria stosowane w określaniu jego długości

Pana/i dane kontaktowe zostaną usunięte po przetworzeniu Pana/i prośby, zaś dalsza komunikacja nie będzie po tym prowadzona. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli celem nawiązania kontaktu z nami jest zawarcie umowy lub gdy wyraża Pan/i wolę wykonania praw przysługujących Panu/i, jako osobie, której dane dotyczą (np. prośba o podanie informacji). W tym przypadku Pana/i dane są zachowane do czasu, gdy wszelkie zobowiązania umowne i ustawowe zostały spełnione, zaś ustawowe okresy przechowania (obecnie od 6 do 10 lat) przestaną uniemożliwiać usunięcie tych informacji.

4.2.4 Możliwości złożenia sprzeciwu i usunięcia Pana/i danych

Przysługuje Panu/i prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych kontaktowych.[DM1]  W przypadku woli wykonania prawa do złożenia sprzeciwu, uprzejmie prosimy o pisemny kontakt pod adresem podanym w pkt. 1. W przypadku złożenia sprzeciwu, niemożliwe będzie dalsze komunikowanie się z Panem/ Panią. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli zachowanie Pana/i danych kontaktowych jest niezbędne w celu finalizacji procedur przed zawarciem umowy, realizacji umowy lub lub wykonania praw przysługujących Panu/i, jako osobie, której dane dotyczą.

4.3 Biuletyn (Arvato Systems i Arvato SCM)

4.3.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa oferuje Panu/i możliwość zapisania się do biuletynów Arvato Systems i Arvato SCM w wersji elektronicznej. Pana/i dane są przekazywane z formularza rejestracyjnego oraz przetwarzane w celu wysłania do Pana/i biuletynu Arvato Systems i Arvato SCM (przy udziale dostawców usług). Podczas rejestracji wyraża Pan/i zgodę oraz zostaje Pan/i poinformowany/a o niniejszej Polityce Prywatności. Pana/i dane nie są udostępniane stronom trzecim. Pana/i adres e-mail jest informacją obowiązkową, wymaganą w celu otrzymania biuletynów Arvato System i Arvato SCM. Przetwarzanie Pana/i danych jest również niezbędne w celu okazania dowodu udzielenia przez Pana/ią zgody. Inne informacje mogą zostać udzielone dobrowolnie, w celu osobistego zwracania się do Pana/i.

4.3.2 Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Przetwarzanie informacji wprowadzonych przez Pana/ią do formularza rejestracyjnego jest niezbędne w celach reklamowych odnoszących się do oferowanych przez nas produktów i/ lub usług. Prawną podstawę powyższego stanowi Pana/i zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.3.3 Okres przechowywania danych oraz kryteria stosowane w określaniu jego długości

Informacje dotyczące Pana/i są przechowywane na okres trwania prenumeraty biuletynów Arvato System i Arvato SCM. Przy rezygnacji z prenumeraty Pana/i dane są zachowane wyłącznie w celu udowodnienia, że otrzymaliśmy Pana/i zgodę na wysyłkę biuletynów Arvato System i Arvato SCM. To samo stosuje się, gdy nastąpiło wycofanie Pana/i zgody.

4.3.4 Możliwości złożenia sprzeciwu i usunięcia Pana/i danych

W dowolnym momencie może Pan/i wycofać swoją zgodę na otrzymywanie komunikatów prasowych, kontaktując się z:

 • Biuletyn Arvato SCM, Arvato Distribution GmbH pocztą elektroniczną na adres: contact-scm@arvato.com lub pocztą na adres: „An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Niemcy”;
 • Biuletyn Arvato Systems, Arvato Systems GmbH pocztą elektroniczną na adres: info@arvato-systems.de lub pocztą na adres: „An der Autobahn 200, 33333 Gütersloh, Niemcy”;


4.4 Wydarzenia (Arvato Systems)

4.4.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa oferuje Panu/i możliwość zarejestrowania się na wydarzenia Arvato Systems. Pana/i dane są przekazywane nam z formularza rejestracyjnego oraz są one przetwarzane. Podczas rejestracji wyraża Pan/i zgodę oraz zostaje Pan/i poinformowany/a o niniejszej Polityce Prywatności. Pana/i dane nie są udostępniane stronom trzecim. Przetwarzanie Pana/i danych jest również niezbędne w celu okazania dowodu udzielenia przez Pana/ią zgody. Inne informacje mogą zostać udzielone dobrowolnie, w celu osobistego zwracania się do Pana/i.

4.4.2 Podstawa prawna i cel przetwarzania danych.

Przetwarzanie informacji wprowadzonych przez Pana/ią do formularza rejestracyjnego jest niezbędne w celu uczestniczenia w danym wydarzeniu. Prawną podstawę powyższego stanowi Pana/i zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.4.3 Okres przechowywania danych oraz kryteria stosowane w określaniu jego długości

Informacje dotyczące Pana/i są zachowane do końca wydarzenia. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli podczas wydarzenia rozpoczęto negocjacje, a Pana/i dane muszą zostać zachowane w celu stworzenia danych ewidencyjnych klienta.

4.4.4 Możliwości złożenia sprzeciwu i usunięcia Pana/i danych:

W dowolnym momencie może Pan/i wycofać swoją zgodę na otrzymywanie komunikatów prasowych, kontaktując się z Arvato Systems GmbH pocztą elektroniczną na adres: info@arvato-systems.de lub pocztą na adres: „An der Autobahn 200, 33333 Gütersloh, Niemcy”.

4.5 Śledzenie w sieci

4.5.1 Menedżer Tagów Adobe (Adobe Tag Manager)

Ta strona korzysta z Menedżera Tagów Adobe. Menedżer Tagów Adobe jest usługą świadczoną przez Adobe Systems Software Ireland Limited, 6 Riverwalk Naas Road Dublin 24, Irlandia (Adobe). Menedżer Tagów Adobe zarządza „tagami" (symbole zastępcze dla kodu strony internetowej). Menedżer Tagów Adobe nie zbiera danych, a Menedżer Narzędzi Adobe (AdobeTool Manager) nie ma dostępu do danych zebranych przez tagi.

4.5.2 Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics. Google Analytics jest usługą świadczoną przez Google Inc. Za sprawą Google Analytics tworzony jest profil korzystania w celu optymalizacji przyjazności naszej strony dla użytkownika. Do takiego profilu zostaje przypisany pseudonim. W ten sposób zbierane są Pana/i dane dostępu określone w pkt. 2 oraz dokonywana jest przy użyciu analitycznych plików cookie analiza Pana/i sposobu korzystania określonego w pkt. 3. Śledzenie w sieci nie wymaga identyfikacji osobowej - przy zbieraniu Pana/i danych dostępu, Pana/i adres IP zostaje skrócony, zanim zostanie on przekazany do Google Inc., co oznacza, że nie można przypisać do Pana/i żadnych informacji. Te profile korzystania z przypisanymi do nich pseudonimami są analizowane w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika. Google Inc. nie łączy tych danych z innymi danymi. Zapewniamy, że Google Inc. używa tych danych tylko w sposób określony przez nas w umowie przetwarzania danych, którą zawarliśmy z Google Inc.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w odniesieniu do Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en
.

4.5.3 Adobe Analytics (Omniture)

Ta strona korzysta z Adobe Analytics. Adobe Analytics jest usługą świadczoną przez Adobe Systems Software Ireland Limited, 6 Riverwalk Naas Road Dublin 24, Irlandia (Adobe). Za sprawą Adobe Analytics tworzony jest profil korzystania w celu optymalizacji przyjazności naszej strony dla użytkownika. Do takiego profilu zostaje przypisany pseudonim. W ten sposób zbierane są Pana/i dane dostępu określone w pkt. 2 oraz dokonywana jest przy użyciu analitycznych plików cookie analiza Pana/i sposobu korzystania określonego w pkt. 3. Śledzenie w sieci nie wymaga identyfikacji osobowej - przy zbieraniu Pana/i danych dostępu, Pana/i adres IP zostaje skrócony, zanim zostanie on przekazany do Adobe, co oznacza, że nie można przypisać do Pana/i żadnych informacji. Te profile korzystania z przypisanymi do nich pseudonimami są analizowane w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika. Adobe nie łączy tych danych z innymi danymi. Zapewniamy, że Adobe używa tych danych tylko w sposób określony przez nas w umowie przetwarzania danych, którą zawarliśmy z Adobe.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w odniesieniu do Adobe Analytics znajduje się w polityce prywatności Adobe:
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

4.5.4 Podstawa prawna i cel przetwarzania danych.

Podstawa prawna do zbierania i analizowania spseudonimizowanych profili korzystania wynika z art. 6 ust.1 lit.f RODO oraz § 15 ust.3 niemieckiej Ustawy o telekomunikacji i mediach (TMG). Mamy prawnie uzasadniony interes w optymalizacji naszej strony internetowej pod kątem jej przyjazności dla użytkownika oraz w dokonywaniu pomiaru zasięgu marketingowego.

4.5.5 Okres przechowywania danych oraz kryteria stosowane w określaniu jego długości

Co do zasady dane zbierane i analizowane we współpracy z Google i Adobe Analytics zostają zachowane do momentu wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec korzystania z danych w ten sposób. Analityczne pliki cookie są przechowywane nie dłużej niż przez 24 miesiące.

4.5.6 Możliwości złożenia sprzeciwu i usunięcia Pana/i danych

Może Pan/i wyrazić sprzeciw przeciwko korzystaniu z Google Analytics poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki i/lub kliknięcie na następujące odnośniki w celu pobrania i zainstalowania wtyczek przeglądarki i/ lub w celu wykluczenia stosowania Google Analytics:

4.6 Odnośniki do innych stron internetowych

Ta strona zawiera odnośniki do strony innych administratorów stron internetowych. Kliknięcie tych odnośników spowoduje przejście do odpowiednich stron internetowych (np. Facebook, YouTube). Z wyjątkiem Pana/i danych potrzebnych do udostępnienia innej strony internetowej, żadne Pana/i dane nie są przekazywane administratorom tych stron internetowych.
Nasza Polityka Prywatności dotyczy tylko naszej strony internetowej, nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych. Niemniej jednak zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności stron internetowych, na które Pan/i przechodzi klikając odnośniki do nich prowadzące.

4.7 Usługi zewnętrzne oraz treści na naszej strony

Integrujemy zewnętrzne usługi oraz treści na naszej stronie. W przypadku użycia jednej z tych usług lub zaprezentowania Panu/i treści stron trzecich, dla celów technicznych dochodzi do transmisji danych pomiędzy Panem/Panią, a dostawcą danej usługi lub treści.
Taki dostawca może użyć Pana/i danych dla własnych celów. Pragniemy podkreślić, że dokonaliśmy konfiguracji usług i treści dostawców stron trzecich, o których wiadomo, że używają danych dla własnych celów, tak aby nie dochodziło do komunikacji dla celów innych niż odtwarzanie ich treści lub świadczenie ich usług na naszej stronie internetowej lub też aby komunikacja nie miała miejsca, chyba że samodzielnie postanowi Pan/i skorzystać z danej usługi. Tym niemniej z uwagi na to, że nie mamy nadzoru nad zbieraniem i przetwarzaniem danych przez strony trzecie, nie mamy możliwości złożenia wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Pana/i danych.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania Pana/i danych znajduje się (zgodnie z prawem do ochrony danych) w polityce prywatności odnośnego dostawcy usług lub treści zintegrowanych przez nas:

5. Kto wchodzi w posiadanie moich danych osobowych?

W obrębie naszej firmy dostęp do Pana/i danych zostanie udzielony osobom, które potrzebują uzyskać dostęp do dotyczących Pana/i informacji określonych w pkt. 4. Dostęp do Pana/i danych może zostać również udzielony dostawcom usług, z którymi zawarta została umowa („przetwarzający dane, z którymi zawarto umowę”, np. centra danych, usługi wysyłki biuletynów, śledzenie oraz identyfikację w sieci). Zgodnie z zawartymi z nimi umowami o przetwarzanie danych, obowiązują ich nasze wytyczne i są oni zobowiązani zapewnić bezpieczeństwo danych oraz poufne traktowanie dotyczących Pana/i informacji.

Nie dochodzi do udostępniania informacji innym odbiorcom takim jak partnerzy reklamowi, dostawcy usług social media lub instytucje kredytowe („strony trzecie”).


6. Czy moje dane osobowe są przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („przekazanie do państw trzecich”)?

Korzystanie z Google Analytics opisane w pkt 4.4 powyżej powoduje przekazanie danych osobowych do kraju trzeciego, gdyż centra danych Google Inc, znajdują się poza Unią Europejską oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym (zwanymi dalej UE i EOG). Takie przekazanie danych osobowych do krajów trzecich może skutkować przesłaniem dotyczących Pana/i informacji osobowych do kraju, który nie zapewnia takiego samego standardu ochrony danych osobowych jak UE lub EOG. Tym niemniej na mocy certyfikacji wynikającej z Tarczy Prywatności UE-USA, Google Inc. zapewnia, że dostarcza poziom ochrony danych porównywalny z istniejącym w UE/ EOG. Egzemplarz dokumentu dotyczącego tych zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się z adresami podanymi w pkt. 1.

7. Jakie przysługują mi prawa do ochrony prywatności?

Przysługuje Panu/i prawo do żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, przechowywanych obecnie przez nas. Jeżeli te dane są niepoprawne lub nieaktualne, przysługuje Panu/i prawo do żądania sprostowania. Przysługuje Panu/i również prawo do tego, aby Pana/i dane osobowe zostały usunięte a/lub ich przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z art. 17 i art.18 RODO. Przysługuje Panu/i również prawo do żądania kopii danych osobowych dostarczonych przez Pana/ią w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych).

Jeżeli została przez Pana/ią udzielona zgoda na przetwarzanie dla określonych celów Pana/i informacji osobowych, przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w przyszłości. Pana/i zawiadomienie o wycofaniu należy przesłać do nas w formie pisemnej na adres kontaktowy podany w pkt. 1.

Zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Panu/i również prawo do zgłoszenia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pana/i szczególną sytuacją- wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Pana/i danych. Ma Pan/i także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/i informacji osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. To samo tyczy się procesów automatycznych obejmujących korzystanie z indywidualnych plików cookie, chyba że są one konieczne w celu zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ma Pan/i także prawo wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Ma Pan/i także prawo do skontaktowania się z urzędem ochrony danych właściwym dla Pana/i miejsca zamieszkania oraz do prośby o pomoc w zajęciu się Pana/i sprawą.


8. W jakim stopniu odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie korzystamy z żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji dla żadnego z celów określonych w pkt. 4.


9. Czy przeprowadzane jest profilowanie?

Nie jest przeprowadzane profilowanie dla żadnego z celów określonych w pkt 4.

 

 

 

 [DM1]Proszę o wykreślenie, spełniamy bezwarunkowo