Polityka prywatności

Wzmianka

Ilekroć w poniższym oświadczeniu mowa jest o „Arvato” należy przez to rozumieć Spółkę Arvato Polska z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, KRS: 0000007209, będącej „administratorem danych” - w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - podanych za pomocą poniższego formularza danych osobowych, zbieranych w celu marketingowym Arvato, co do których osoba podająca dane posiada prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a których podanie i co do których wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne.

Oświaczenie

Akceptując politykę prywatności - oświaczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, firmy którą reprezentuję, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, numeru IP i informacji, które mnie interesują przez Arvato w celu marketingowym Arvato, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  oraz niniejszym oświadczam, iż mam wiedzę, że administratorem moich ww. danych osobowych jest Arvato, oraz, iż zarówno podanie ww. danych osobowych, jak i wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, a także iż mam prawo dostępu do treści swoich ww. danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Ochrona danych na stronie internetowej Arvato Polska Sp. z o.o.

Arvato Polska Sp. z o.o. cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie, a także z Państwa zainteresowania przedsiębiorstwem i zakresem oferowanych usług. Ochrona danych osobowych jest dla nas istotną kwestią. Wszystkie działania wykonywane przez Arvato Polska Sp. z o.o. w Internecie przebiegają w zgodzie ze stosownymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych. Poniższe informacje o polityce prywatności mają zapoznać Państwa z działaniami Arvato Polska Sp. z o.o. w zakresie informacji gromadzonymi podczas Państwa wizyty na stronie internetowej Arvato Polska Sp. z o.o.
.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie ze strony internetowej Arvato Polska Sp. z o.o. jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Dane osobowe to wszystkie informacje związane z Państwa tożsamością, jak na przykład imię i nazwisko, adres e-mail czy adres korespondencyjny. Takie dane zapisywane są jedynie wtedy, gdy udostępnią je Państwo Arvato Polska Sp. z o.o. , np. podczas zamawiania materiałów informacyjnych lub zapisywania się do newslettera. 

Arvato Polska Sp. z o.o. dba o bezpieczne przechowywanie danych i angażuje wszelkie środki, by chronić te informacje przed nieupoważnionym dostępem. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że udostępnianie danych osobowych osobom trzecim może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa informacji.

 

Wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych

Z wyjątkiem opisanych tu przypadków, Arvato Polska Sp. z o.o. wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia administracji technicznej strony internetowej, zapewnienia Państwu dostępu do niektórych informacji, oferowania Państwu naszych produktów i usług, a także do innej komunikacji z Państwem. Z wyjątkiem opisanych tu przypadków, Państwa dane osobowe nie są ujawnianie przez Arvato Polska Sp. z o.o. osobom trzecim ani wykorzystywane w inny sposób.

Dane osobowe nie są ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy następuje to w związku z decyzją sądu zgodnie z harmonizacją ustawodawstw, w przewidzianych ustawowo szczególnych przypadkach, w przypadkach szczególnych określonych w niniejszej Polityce prywatności lub za osobistą zgodą na przekazanie informacji. W przypadku fałszerstw, oszustw, dochodzeń lub naruszeń związanych z bezpieczeństwem informacji, Arvato Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości oraz do udostępnienia informacji każdego rodzaju (także osobowych) na wniosek takich organów.

Pracownicy Arvato Polska Sp. z o.o. zobowiązani są do zachowania poufności.

 

Możliwość wyboru

Mogą Państwo swobodnie wybrać, które informacje udostępnią Państwo Arvato Polska Sp. z o.o. Jeżeli nie chcą Państwo przekazywać żadnych informacji, niektóre treści strony internetowej Arvato Polska Sp. z o.o. mogą być dla Państwa niedostępne. Jeżeli nastąpi zmiana Państwa danych osobowych (np. kodu pocztowego, adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego), mogą Państwo poinformować o tym Arvato Polska Sp. z o.o. , wysyłając e-mail na adres office@arvato.pl. Dane zostaną wtedy poprawione i uaktualnione. 

 

Informacje gromadzone automatycznie 

Wejście na stronę internetową Arvato Polska Sp. z o.o. wiąże się z automatycznym (tzn. niewymagającym rejestracji) gromadzeniem informacji ogólnych, które nie stanowią danych osobowych (np. informacji o używanej przeglądarce, liczbie odwiedzin na stronie, średnim czasie spędzonym na stronie, odwiedzonych podstronach). Informacje te wykorzystywane są do podniesienia atrakcyjności strony i poprawienia jej treści oraz funkcjonalności. Również w tym przypadku Państwa dane nie są wykorzystywane w inny sposób ani przekazywane dalej. 

Wykorzystanie Adobe Analytics

Strona internetowa Arvato Polska Sp. z o.o. wykorzystuje oprogramowanie Adobe Analytics firmy Adobe Systems GmbH („Adobe”) w celach marketingowych i optymalizacyjnych. W związku z tym zapisywane są dane związane z użytkowaniem strony, m.in. źródło ruchu na stronie i liczba jej odsłon. Dodatkowo dane związane m.in. z technicznymi warunkami Państwa wejścia na stronę gromadzone są anonimowo, tak aby niemożliwe było zidentyfikowanie Państwa przy ich pomocy. Nie da się powiązać tych danych z Państwa danymi osobowymi (imieniem i nazwiskiem, adresem itp.). Co więcej, Państwa adres IP nie jest przetwarzany przez Adobe, a jedynie zapisywany w formie skróconej. Zgromadzone informacje zapisywane są przez Adobe w kraju UE/EOG.

Korzystając z tej strony internetowej zgadzają się Państwo na gromadzenie i zapisywanie przez Adobe dotyczących Państwa danych w sposób i w celu opisanym powyżej.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na gromadzenie i zapisywanie tych danych przez Adobe, odmowę można złożyć tutaj.

Szczegółowe informacje o ochronie danych i politykę prywatności Adobe znajdą Państwo pod adresem http://www.adobe.com/de/privacy.html.

Cookies

Cookies to małe pliki przechowywane tymczasowo na Państwa twardym dysku. Są one wykorzystywane jedynie do uzyskiwania informacji o korzystaniu ze strony internetowej Arvato Polska Sp. z o.o. Dzięki nim możliwe jest automatyczne rozpoznanie Państwa komputera przy kolejnej wizycie na stronie Arvato Polska Sp. z o.o. Cookies nie zawierają jednak żadnych danych osobowych, dzięki czemu zapewniona jest ochrona Państwa prywatności. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, by automatycznie akceptowała cookies. W każdej chwili można jednak zmienić te ustawienia i korzystać ze strony Arvato Polska Sp. z o.o. bez cookies.

Bezpieczeństwo

Arvato Polska Sp. z o.o. dokłada starań, by chronić Państwa dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, fałszowaniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Przestrzegane są przy tym ustawowe przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące na terenie Polski. 

Linki do innych stron 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy witryny www.arvato.com należącej do Arvato Polska Sp. z o.o. Strony znajdujące się pod tym adresem mogą zawierać linki do innych usługodawców z grupy Arvato i spoza niej, których nie obejmuje niniejsza Polityka prywatności. Zalecamy, by po opuszczeniu strony internetowej Arvato Polska Sp. z o.o. zapoznać się z polityką ochrony danych każdej strony internetowej, która gromadzi dane osobowe.

Arvato Polska Sp. z o.o. może w każdej chwili zmienić Politykę prywatności strony, dlatego powinni Państwo regularnie odwiedzać zawierającą ją podstronę. Powyższa Polityka prywatności jest wiążąca dla Arvato i dla odwiedzających stronę.

Prawo dostępu do informacji 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kwestie ochrony danych osobowych: 


Arvato Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Oddział Arvato Services Polska
ul. Kolejowa 150
62-064 Plewiska, k. Poznania
E-mail: security@arvato.pl
 

Zgodnie z obowiązującym prawem na żądanie przekażemy Państwu na piśmie informacje o tym, czy firma Arvato Polska Sp. z o.o. zapisała jakieś dane o Państwu za pośrednictwem swojej strony i jakie są to dane.

Listę osób odpowiedzialnych za kwestie ochrony danych osobowych w poszczególnych przedsiębiorstwach Arvato Financial Solutions znajdą Państwo tutaj.

Powiadomienie o zmianach 

W przypadku zmian w niniejszej Polityce prywatności informacja o zmianach pojawi się w Polityce prywatności, na stronie głównej i w innych stosownych miejscach. 

Wersja: styczeń 2016