Dostawy z chłodzeniem pasywnym

Arvato oferuje swoim klientom transport chłodzony pasywnie w paczkach z izolacją. Paczki te zostały specjalnie opracowane i zatwierdzone przy użyciu chłodniczych środków transportu. Procesy pakowania przystosowano do pory roku, co, niezależnie od temperatury na zewnątrz, zapewnia, że produkty transportowane są w określonej temperaturze i zachowują taką temperaturę do 72 godzin. W wyniku tego dostawy na całym świecie przychodzą na czas zachowując wskazaną temperaturę. Na prośbę klienta Arvato może przygotować zmodyfikowane paczki do procesu dystrybucji. Dla przesyłek lotniczych istnieje możliwość specjalnego kontenera transportowego tzw. Envirotainer.

Korzyści

Samodzielność

Mogą być stosowane poza sieciami przewoźników przewoźników dysponującymi pojazdami - chłodniami.

Wysoka jakość

Specjalnie przygotowane i zwalidowany opakowania przystosowane do transportu w monitorowanej temperaturze, przy pomocy rejestratorów.

 

Dostosowanie do potrzeb klientów

Do transportu mogą zostać wykorzystane opakowania/ pojemniki/ kontenery klienta.