Serializacja

Udaremnianie podrabiania leków zapobiega wprowadzaniu sfałszowanych produktów do obrotu

By zapobiec dostaniu się do aptek sfałszowanych / podrobionych leków, planowana jest obowiązkowa serializacja na terenie całej UE. Jedynie mocne systemy IT potrafią generować miliony numerów seryjnych i nadać je produktom leczniczym. Usługa Arvato sama w sobie łączy wysoko wydajnościowe elementy, które obejmują wszystkich interesariuszy od producenta po apteki.

Zintegrowane rozwiązanie IT

Numery seryjne przetwarzane są w Firmowej Bazie Danych Serializacji (Corporate Serialisation Database - CSDB) i przekazywane do podwykonawców do produkcji oraz firm świadczących usługi pakowania zgodnie z wymogami. Stanowisko CSDB kieruje interakcjami z maszynami produkcyjnym w celu umieszczania kodów na składanych kartonikach. Następnie CSDB zgłasza wydrukowane numery seryjne narodowym systemom weryfikacji (np. Securpharm w Niemczech).

Ochrona danych

Wymiana zakodowanych danych, gdzie VPN nie zostawia miejsca na manipulacje.

Elastyczność

Łatwość wprowadzania zmian bez konieczności dodatkowych prac programistycznych.

Prostota

Po przepakowaniu partii, można
łatwo deaktywować stare kody przez skanowanie oraz aktywować nowe kody.