Proces ponaglania, monitoring i działania przed-windykacyjne