Giderek artan liberalleşme vb. faktörler günümüzde rekabetçi piyasayı enerji sağlayıcıları için daha da zorlu bir noktaya taşımıştır. Bu durum hem şirketler hem de tüketiciler açısından finansal ödemelerin gerçekleşmesinde güçlüklere sebep olabilmektedir. Bunun bir sonucu olarak, kullanıcılar enerji tedarikçilerinde değişikliğe eğilimli hale gelmişlerdir. Yeni regülasyonlar ve giderek kısalan kontrat süreleri de optimize üretim, müşteri etkileşimi, segmentasyon ve faturalama, risk ve alacak yönetimi konularını ön plana çıkarmıştır.

Pazarda başarıyla faaliyet gösterebilmek için, şirketlerin ana işlerine odaklanarak kaynaklarını etkin kullanabilecekleri hizmetleri seçebilmeleri önem kazanmıştır. Arvato, hem özelleştirilmiş bireysel süreçler için hem de şirketlerin tüm değer zinciri boyunca yer alan karmaşık süreçlerinin yönetimi için dış kaynak hizmetleri sunmaktadır.

Enerji sektörüne yönelik hizmetlerimiz:

  • Müşteri yönetimi (mevcut müşteri yönetimi, yeni müşteri kazanımı, müşteri sadakat programları ve elde tutma programları)
  • Finansal hizmetler (risk, tahakkuk ve alacak yönetimi)
  • Tedarik zinciri yönetimi
  • BT hizmetleri