Doğrudan müşteri iletişiminde mükemmellik

Doğrudan müşteri diyalogunda sizin için olası en iyi değeri yaratmayı hedefliyoruz. Tüm iletişim kanallarında yüksek seviyede müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Odağımız, satış aktiviteleriyle olduğu kadar kalite standartlarıyla desteklenen müşteri ilişkileri gelişiminde yer alıyor. Bu hizmetleri her kıtada ve ihtiyacınız olan her dilde sağlayabilecek güce sahibiz.

Hizmetlerimiz denenmiş ve test edilmiş teknolojilere dayanıyor: müşterilerinize en iyi şekilde destek verebilmek için modern analiz araçlarını kullanarak onların ihtiyaçları ve kanal tercihleri doğrultusunda sistematik olarak bilgi üretiyoruz. Bilgi birikimimiz sayesinde en karmaşık veriyi dahi müşteri hizmetleri çalışanlarınıza uygun ara yüzlerle kullanılabilir hale getiriyoruz. Böylelikle işlem süresi azalıyor ve hizmet kalitesi artıyor.

Tüm iletişim kanalları boyunca doğrudan müşteri iletişiminde yüksek seviyede müşteri memnuniyeti ve verimlilik sağlıyoruz.

Hedefler

 • Müşteri ilişkilerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi
 • Birebir müşteri ilişkilerinde etkileşimin yarattığı değerin maksimize edilmesi
 • Ek ve çapraz satış potansiyelinin kullanılması
 • Müşteri ile etkin diyalog geliştirilmesi
 • Müşteri memnuniyetine odaklanılarak vakaların sonuç odaklı işlenmesi
 • En uygun lokasyondan çok dilli merkez hizmetleriyle maliyetlerin minimize edilmesi

arvato: Güçlü bir iş ortağı

Avrupa'da pazar lideri

Süreç yönetimiyle %20'nin üzerinde verimlilik artışı

Hizmete göre değişen %10'un üzerinde satış kotası

Dünya genelinde 35 dilde 40.000'den fazla çalışan

Hizmetler

170 lokasyonda 32’den fazla dilde hizmet veren Arvato, Türkiye’de Avrupa dilleri konusunda çok dilli hizmet veren bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sayede yakın kıyı ülkeler, ölçülebilir bir tasarruf sağlar.

 

Faydalar

 • Operasyonlar merkezi olarak yönetildiğinden operasyonel KPI’ların da kalite standartları korunur
 • Kolay yönetim imkânı sunar
 • Tasarruf sağlar

 

Özellikler

 • Birçok ülkeye tek noktadan hizmet

Müşterilerine rekabette avantaj kazandırmak offshore (Kıyı Ötesi) lokasyonları Hindistan ve Filipinler’de kuran Arvato, Avrupa’ya sunduğu hizmet için ise Türkiye’den yakın kıyı dillerinde destek vermektedir. Arvato, 12 farklı Avrupa dilinde hizmet veren Türkiye ofisiyle 10 yılı aşkın süredir çalışmaktadır.

 

Faydalar

 • Esneklik
 • Hız
 • Maliyet

 

Özellikler

 • Ana dilde hizmet
 • Mevsimselliğin yönetilmesi
 • Farklı becerilerdeki kaynaklara erişim

Müşterileri elde tutmanın ilk adımı kısa sürede müşteri beklentilerini anlamaktan geçer. Arvato, işinde uzman çalışanlar tarafından geliştirilen karşılıklı güven ilişkisiyle problemleri önceden çözümleyerek proaktif müşteri hizmetleri sunar. Müşterinin geçmiş verilerini iş zekâsı çözümleriyle analiz eden Arvato, elde ettiği çıktıları pazarlama stratejisinde kullanır.

 

Faydalar

 • Mevcut müşterileri tutmak, yeni müşteri kazanmaktan uzun vadede daha kârlıdır.
 • Müşteri deneyimini geliştirir.

 

Özellikler

 • Analitik bakış açısı 
 • Özelleştirilmiş müşteri yönetimi

İyi bir müşteri hizmeti, müşteri taleplerini karşılamanın ötesinde müşterilerin deneyimlerini zenginleştirecek özel çözümler sunmayı gerektirir. Arvato’nun özel eğitimli yetkin ekipleri, müşterilerdeki satış potansiyelini gelişmiş analitik araçlar üzerinden ortaya çıkartarak ek ve çapraz satış fırsatlarını maksimum seviyeye çıkarır.

 

Faydalar

 • Gelir artışı
 • Müşteride derinleşme
 • ARPA’da artış

 

Özellikler

 • Müşteri ve iş analizi
 • Segmentasyon ve ürün planlaması
 • Sürdürülebilir ilişki yaratma
 • Güvene dayalı ilişki

Günümüzün rekabetçi ortamında sürdürülebilir büyümeyi amaçlayan şirketler için mevcut müşterilerin memnuniyeti kadar yeni müşteriler kazanmak da büyük önem kazandı. Arvato bu noktada güvenilir bir iş ortağı olarak müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda müşteri verisi geliştirerek etkin satış faaliyetlerini üstlenir.

 

Faydalar

 • Kısa sürede yüksek pazar penetrasyonu
 • Yatırımlarda yüksek geri dönüş

 

Özellikler

 • Yeni müşterilerle ilgili veriler
 • CRM entegrasyonu
 • Satış fırsatı (pipeline) yönetimi

arvato, daha büyük müşteri kitlelerini daha az kaynakla daha etkin yönetir. Müşterilerin daha fazla ek ve çapraz satış imkânlarını ortaya çıkaran Arvato, müşteri bilgilerini sürekli güncel tutarak, sınıflandırmalar ve analizler aracılığıyla tüm satış döngüsünü müşteri adına yönetir.

 

Faydalar

 • Sürdürülebilir gelir
 • Gelir tahmini
 • Müşteriye özel danışmanlık

 

Özellikler

 • Satış fırsatı (pipeline) yönetimi
 • CRM entegrasyonu
 • Çok kanallı (omni channel) iletişim

Müşterilerin ödemelerinde yaşanan aksaklıklar şirketlerde zaman kaybına ve maliyete yol açar. Fatura kesme işlemi kadar, her alacağı takip etmek ve bununla ilintili diğer idari işlemleri yönetmek de insan kaynağında verimsizliğe sebep olur. Arvato, müşteri adına bu süreçleri takip eder ve zamanı geçmiş alacakları tahsil ederek müşteriye zaman kazandırır ve kârlılığını arttırmasına yardımcı olur.

 

Faydalar

 • Hızlı likidite akışı
 • Maliyet optimizasyonu sayesinde gelir artışı
 • Etkin müşteri iletişimi
 • İtibar yönetimi ve marka saygınlığının korunması

 

Özellikler

 • Alacak takip süreci ve ödeme tarihi öncesi hatırlatma
 • Çoklu kanal yaklaşımı
 • Uçtan uca tahsilat hizmeti
 • Her adıma yönelik akıllı süreç tasarımı